Pierre Bogers Editie

Collega Axalta , vriend en icoon in de autoschadeherstelwereld in ons januari jl. ontvallen na een kort ziekbed. De Roparun editie 2023 wordt aan Pierre opgedragen.

In de laatste weken van Pierre z’n leven hebben we hem een shirt overhandigd met de wetenschap dat de komende Roparun ZIJN editie zou worden! Met trots en een traan zullen we Pierre op ons shirt dragen en hem over de finish meenemen.

Uiteraard wensen wij de nabestaanden van Pierre veel sterkte met dit grote verlies.

Scroll naar boven